IKTBNBACHOK

 

LATARBELAKANG


Institut Kemahiran Belia Negara Bachok merupakan sebuah Institusi yang bernaung dibawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang telah memulakan operasinya pada 01 Ogos 2002.

Objektif utama penubuhannya ialah untuk memberi latihan kemahiran dan teknikal kepada belia-belia lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan di sektor Industri, swasta, kerajaan ataupun bekerja sendiri.

Konsep bina insan dan disiplin telah digabungkan bersama dengan Latihan Kemahiran supaya pelajar berupaya meneruskan pembangunan Negara di Era Globalisasi ini dengan semangat jati diri yang tinggi dan berupaya meneruskan kemahiran dan pembangunan Negara kea rah Negara Malaysia maju.

Pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan latihan akan dianugerahkan dengan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) atau Sijil Jabatan Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan (JKKP) yang mana telah diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.VISI

Merancang, membentuk dan melahirkan generasi belia yang berwawasan dan berketrampilan dalam bidang kemahiran yang diceburi dan pembangunan insan serta berdisiplin kearah merealisasikan pembangunan agama, bangsa dan Negara.

MISI

Membuat kajian, perancangan dan pengendalian kursus berkaitan dengan Latihan Kemahiran dan Pembangunan Insan serta mewujudkan perhubungan mantap dan perkongsian bijak dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta bagi menghasilkan keberkesanan dan kesesuaian untuk masa kini dan menepati kehendak pembangunan sumber manusia Negara.
OBJEKTIF

INSTITUSI


  1. Memberikan Latihan Kemahiran yang berkualiti dan berterusan kepada belia-belia lepasan sekolah bagi memenuhi kehendak tenaga mahir di Dalam Bidang Binaan, Automotif dan Hospitaliti.
  2. Melahirkan Belia Yang Berdisiplin , Bermoral, Jati Diri dan Berdaya Saing Menuju Wawasan Negara.
  3. Melahirkan Belia Yang Cergas dan Sedia Menghadapi Cabaran Di Alam Pekerjaan.
  4. Meningkatkan Tahap Kemahiran Selaras Dengan Inspirasi Negara.
  5. Menjadikan IKBN Bachok Sebagai Pusat Kecemerlangan Dalam Bidang Kejuruteraan Awam.
  6. Mengkaji keberkesanan Latihan Kemahiran

PIAGAM

PELANGGAN


 1. Memastikan Sekurang-Kurangnya 80% Pelajar Berjaya Menamatkan Latihan Dalam Kursus Yang Diikuti.
 2. Memastikan Aduan Awam Yang Diterima Diberi Maklumbalas Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja.
 3. Menjelaskan Bayaran Kepada Pembekal Dalam Tempoh 14 Hari Dengan Syarat Dokumen Yang Dikemukakan Adalah Lengkap.
 4. Memastikan Program Kerohanian Dan Jati Diri Dilaksanakan Sekurang-Kurangnya 12 Kali Setiap Bulan.
 
Find us on Facebook
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Find us on Facebook
Follow Us