PERUTUSAN

PENGARAH

DATO PGRH

 

Assalamualaikum W.B.T dan salam sejahtera. 
Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan izinnya laman web Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) Bachok berjaya dibangunkan dan menjadi sumber maklumat dan rujukan alternatif kepada masyarakat luar dan bakal pelatih mengenai latihan kemahiran yang diijalankan dan aktiviti-aktiviti semasa yang dijalankan di Institut ini.


Adalah diharapkan melalui laman web ini, dapat disebarkan bahawa Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Bachok merupakan sebuah institusi yang mempunyai kemudahan infrastruktur, sumber manusia dan kepakaran tenaga pengajar yang bukan sahaja dapat membantu dari aspek menyediakan latihan kemahiran teknikal dan vokasional kepada belia-belia, malah boleh dijadikan sebagai satu pusat penyebaran ilmu kemahiran yang pelbagai. 
IKTBN juga perlu dilihat sebagai satu saluran yang dapat membentuk usaha Kementerian Belia dan Sukan melaksanakan berbagai aktiviti yang dapat membentuk minat didalam kerja tangan (kemahiran) khususnya kepada belia lepasan sekolah dan belia yang sedang bekerja bagi memantapkan kemahiran mereka.


Alhamdulillah dengan berkat usaha dan kerjasama daripada pelbagai pihak, pembangunan laman web laman web ini dapat direalisasikan. Semoga dengan adanya laman web IKTBN Bachok ini, dapat menjadi satu medium yang lebih efektif dalam memberi manfaat dan memberikan pendedahan kepada semua pihak mengenai Institut Kemahiran Belia Negara. Setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membangun dan menjayakan laman web ini.

 

Sekian, terima kasih.

Wassalam. (DATO’ HJ. KAMARULZAMAN HASSAN BIN MANSOR)

Pengarah

Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Bachok Kelantan Darul Naim.