Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

JABATAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF

KURSUS YANG DITAWARKAN

(Sijil Lanjutan)

1. Sijil Lanjutan Teknologi Automotif (Penyelenggaraan Kereta) SAK03

2. Sijil Lanjutan Teknologi Automotif (Penyelenggaraan Jentera Berat) SAJ03

3. Sijil Lanjutan Teknologi Automotif (Penyenggaraan Kenderaan Perdagangan) SAP03

(Diploma)

1. Diploma Teknologi Automotif DAM34

2. Diploma Lanjutan Teknologi Automotif DAM45

 

Syarat Kemasukan

1. Warganegara Malaysia

2. Belum Berkahwin/Bujang

3. Sihat Fizikal dan Mental

4. Berumur 18 hingga 30 tahun

5. Tamat Persekolahan Tingkatan 5

6. Memiliki SKM Tahap 3 di dalam bidang Automatif (Permohonan Diploma Sahaja)

 

Tempoh Kursus

(Sijil Lanjutan)

2 tahun + 3 bulan (Latihan Industri)

(Diploma)

1 tahun + 3 bulan (Latihan Industri) - Diploma Teknologi Automotif DAM34

15 bulan + 3 bulan (Latihan Industri) - Diploma Lanjutan Automotif DAM45