JABATAN TEKNOLOGI AWAM

KURSUS YANG DITAWARKAN

(Sijil Lanjutan)

1. Sijil Lanjutan Teknologi Awam (Lukisan Seni Bina) SSS03

2. Sijil Lanjutan Teknologi Awam (Landskap Pembinaan) SSL03

3. Sijil Lanjutan Teknologi Awam (Binaan Bangunan) SSB03

(Sijil)

1. Sijil Teknologi Awam (Scaffolding-Tubular) SST02

2. Sijil Teknologi Awam (Pengendalian Kren Menara) SSK01

 

SYARAT KEMASUKAN

1. Warganegara Malaysia

2. Belum Berkahwin/Bujang

3. Sihat Fizikal dan Mental

4. Berumur 18 hingga 30 tahun

5. Tamat Persekolahan Tingkatan 5

 

TEMPOH KURSUS

(Sijil Lanjutan)

2 tahun + 3 bulan (Latihan Industri)

(Sijil)

3 bulan + 3 bulan (Latihan Industri) - Sijil Teknologi Awam (Scaffolding-Tubular) SST02

3 bulan - Sijil Teknologi Awam (Pengendalian Kren Menara) SSK01