Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

PIAGAM

PELANGGAN

 

Kami berjanji untuk

 

  1. Memastikan sekurang-kurangnya 80% pelajar berjaya menamatkan latihan dalam kursus yang diikuti
  2. Memastikan aduan awam yang diterima diberi maklumbalas dalam tempoh tiga hari bekerja
  3. Menjelaskan bayaran kepada pembekal dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap
  4. Memastikan program kerohanian dan jati diri dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 kali setiap tahun

 

PENCAPAIAN

PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019