IKTBNTEMERLOH

 

NO. RUJUKAN  DAN PAUTAN
TAJUK DOKUMEN BIL
IKTBNT-MK MANUAL KUALITI 1
IKTBNT-PK(W)-01 KAWALAN DOKUMEN 2
IKTBNT-PK(W)-02 KAWALAN REKOD 3
IKTBNT-PK(W)-03 AUDIT DALAMAN 4
IKTBNT-PK(W)-04 KAWALAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMATUHI KEPERLUAN 5
IKTBNT-PK(W)-05 TINDAKAN PEMBETULAN 6
IKTBNT-PK(U) - 01 PENDAFTARAN PELAJAR 7
IKTBNT-PK(U) - 02 PENGAMBILAN PELAJAR 8
IKTBNT-PK(U) - 03 PERANCANGAN KURSUS 9
IKTBNT-PK(U) - 04 PELAKSANAAN KURSUS 10
IKTBNT-PK(U) - 05 LATIHAN INDUSTRI 11
IKTBNT-PK(U) - 06 PROJEK TAHUN AKHIR 12
IKTBNT-PK(U) - 07 PENGURUSAN PEPERIKSAAN 13
IKTBNT-PK(U) - 08 PEMARKAHAN DAN PENGANUGERAHAN SIJIL 14
IKTBNT-PK(U) - 09 PENGURUSAN ASRAMA 15
IKTBNT-PK(U) - 10 PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 16
IKTBNT-PK(U) - 11 PENGURUSAN DISPLIN 17
IKTBNT-PK(U) - 12 PENGURUSAN KERJAYA 18
IKTBNT-PK(S) - 01 LATIHAN KAKITANGAN 19
IKTBNT-PK(S) - 02 PENYELENGGARAAN 20
IKTBNT-PK(S) - 03  PENGURUSAN MAKLUMBALAS PELANGGAN 21
IKTBNT-PK(S) - 04  PEROLEHAN 22
IKTBNT-PK(S) - 05  PENGURUSAN ASET KERAJAAN 23
IKTBNT-PK(U) - 13  PEMBENTUKAN PROGRAM BAHARU 24
IKTBNT-PK(U) - 14  PENAMBAHAN KURIKULUM PROGRAM 25
DOKUMEN DALAMAN  DOKUMEN DALAMAN 26
DOKUMEN LUARAN  DOKUMEN LUAR 27