IKTBNTEMERLOH

 

 PAUTAN NO. RUJUKAN  DAN PAUTAN
TAJUK DOKUMEN BIL
 MANUAL KUALITI IKTBNT-MK MANUAL KUALITI 1
KAWALAN DOKUMEN  IKTBNT-PK(W)-01 KAWALAN DOKUMEN 2
  KAWALAN REKOD IKTBNT-PK(W)-02 KAWALAN REKOD 3
AUDIT DALAMAN IKTBNT-PK(W)-03 AUDIT DALAMAN 4
KAWALAN PERKHIDMATAN YANG  TIDAK MEMATUHI KEPERLUAN IKTBNT-PK(W)-04 KAWALAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK MEMATUHI KEPERLUAN 5
 6.TINDAKAN PEMBETULAN IKTBNT-PK(W)-05 TINDAKAN PEMBETULAN 6
7. PENDAFTARAN PELAJAR IKTBNT-PK(U) - 01 PENDAFTARAN PELAJAR 7
8. PENGAMBILAN PELAJAR IKTBNT-PK(U) - 02 PENGAMBILAN PELAJAR 8
 9. PERANCANGAN KURSUS IKTBNT-PK(U) - 03 PERANCANGAN KURSUS 9
10.PERLAKSANAAN KURSUS IKTBNT-PK(U) - 04 PELAKSANAAN KURSUS 10
 11.LATIHAN INDUSTRI  IKTBNT-PK(U) - 05 LATIHAN INDUSTRI 11
 12.PROJEK TAHUN AKHIR  IKTBNT-PK(U) - 06 PROJEK TAHUN AKHIR 12
13.PENGURUSAN PEPERIKSAAN  IKTBNT-PK(U) - 07 PENGURUSAN PEPERIKSAAN 13
 14.PEMARKAHAN DAN PENGANUGERAHAN SIJIL  IKTBNT-PK(U) - 08 PEMARKAHAN DAN PENGANUGERAHAN SIJIL 14
15.PENGURUSAN ASRAMA  IKTBNT-PK(U) - 09 PENGURUSAN ASRAMA 15
16.PENGURUSAN PERPUSTAKAAN  IKTBNT-PK(U) - 10 PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 16
17.PENGURUSAN DISPLIN  IKTBNT-PK(U) - 11 PENGURUSAN DISPLIN 17
 18.PENGURUSAN KERJAYA IKTBNT-PK(U) - 12 PENGURUSAN KERJAYA 18
 19.LATIHAN KAKITANGAN  IKTBNT-PK(S) - 01 LATIHAN KAKITANGAN 19
20.PENYELENGGARAAN  IKTBNT-PK(S) - 02 PENYELENGGARAAN 20
 21. PENGURUSAN MAKLUMBALAS PELANGGAN IKTBNT-PK(S) - 03  PENGURUSAN MAKLUMBALAS PELANGGAN 21
 22. PEROLEHAN   IKTBNT-PK(S) - 04  PEROLEHAN 22
23. PENGURUSAN ASET KERAJAAN  IKTBNT-PK(S) - 05  PENGURUSAN ASET KERAJAAN 23
 24. PEMBENTUKAN PROGRAM BAHARU  IKTBNT-PK(U) - 13  PEMBENTUKAN PROGRAM BAHARU 24
 25. PENAMBAHAN KURIKULUM PROGRAM  IKTBNT-PK(U) - 14  PENAMBAHAN KURIKULUM PROGRAM 25
 26. DOKUMEN DALAMAN DOKUMEN DALAMAN  DOKUMEN DALAMAN 26
DOKUMEN LUAR  DOKUMEN LUARAN  DOKUMEN LUAR 27

 

 
Find us on Facebook
Follow Us