Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia

Institusi Latihan Kemahiran Belia & Sukan

 

VISI DAN MISI KBS

  VISI

  Membentuk Malaysia yang lebih sejahtera, makmur dan bersatu melalui pembangunan belia dan pembudayaan sukan.

  MISI

  Memacu kemajuan belia dan sukan secara holistik untuk memenuhi aspirasi negara.