IKBNBANDAR PENAWAR

 
IKBN Bandar Penawar

IKBN Bandar Penawar (346)

Program Peningkatan Kemahiran (PPK), kursus ‘Understanding on NDT Technologies. MPI and DPI Method’

IKBN Bandar Penawar bersama Syarikat TLH Hardware & Machinery (JB) Sdn. Bhd.

Sesi Ramah Mesra Timbalan Pengarah Kemahiran, BPKB, KBS Bersama Kakitangan IKBN Bandar Penawar

Program Welding Qualification Test (WQT) Bersama Industri.

Seminar Pematuhan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Kepada Sektor Awam

Program COMBI dan Gotong Royong Bersama Komuniti Bandar Penawar Zon 3.

Kursus Asas Usahawan Tani (Agropreneur) IKBN Bandar Penawar Dengan Kerjasama Jabatan Pertanian Daerah Kota Tinggi dan Felda Adela

Bengkel Pembangunan Bandar Belia Malaysia, Renggam, Johor

Lawatan Kerja Dan Kunjung Hormat Pengurusan Tertinggi IKBN Bandar Penawar Ke KRAMSAU, Desaru

Temuduga Calon Pengajar Sambilan Harian (PSH) Fotografi IKBN Bandar Penawar

Halaman 2 dari 25