IKBNBANDAR PENAWAR

 
Selasa, 05 January 2016 16:41

HARI PENDAFTARAN PELAJAR BARU SESI 1/2016

Disediakan oleh : Puan Norashikin Binti Rambat

Foto : Encik S. Rosli Bin Hassan

HARI PENDAFTARAN PELAJAR BARU SESI 1/2016

Khamis, 07 January 2016 16:38

TAKLIMAT INTEGRITI

Disediakan oleh : Puan Norashikin Binti Rambat

Foto : Encik Mohd Zaid Bin Mohamed Awam

TAKLIMAT INTEGRITI

Disediakan oleh : Puan Norashikin Binti Rambat

Foto : Encik Mohd Shamsul Anuar Bin Moh Suaid

MAJLIS PENUTUPAN MINGGU PARADIGMA SESI 1/2016

Disediakan oleh : Puan Norashikin Binti Rambat

Foto : Encik Mohd Zulhilmi Bin Abdullah

TAKLIMAT DAN MESYUARAT AGONG PERMULAAN KOPERASI IKBN BANDAR PENAWAR

Ahad, 17 January 2016 16:24

MAJLIS MERAIKAN PEGAWAI BERSARA

Disediakan oleh : Puan Norashikin Binti Rambat

Foto : Encik Mohamad Azmi Bin Sohari

MAJLIS MERAIKAN PEGAWAI BERSARA

Disediakan oleh : Encik Salizal Bin Mohamad Rajali @Mohamad Ghazali

Foto : Encik Salizal Bin Mohamad Rajali @Mohamad Ghazali

LAWATAN MUHIBAH IKBN BANDAR PENAWAR KE ABM CAWANGAN SELATAN

Jumaat, 22 January 2016 00:11

SESI PENGUCAPAN AWAM

Oleh : Encik Lim Chow Kiat

Foto : Encik Mohammad Azmi Bin Sohari

SESI PENGUCAPAN AWAM

Disediakan oleh : Mohd Zaid Mohamed Awam

Foto oleh : Mohd Zaid Mohamed Awam

TAKLIMAT PENGENALAN NARKOTIK DAN KEMPEN BELIA BENCI DADAH

Disediakan oleh : Mohd Zaid Mohamed Awam

Foto oleh : Mohd Zaid Mohamed Awam

PERBINCANGAN DAN LAWATAN OLEH TARH, JPK WILAYAH SELATAN DAN UPEN JOHOR

Disediakan oleh : Encik Mohd Syahfizzan bin Ahmad

Foto : Encik Mohd Syahfizzan bin Ahmad

PEMILIHAN MPP DAN SRM IKBN BANDAR PENAWAR SESI 1/2016

Halaman 38 dari 40